products

พัดลมคูลลิ่งแอร์

พัดลมคูลลิ่งแอร์ เป็นระบบระบายอากาศช่วยระบายความร้อน ประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่าแอร์ ระบบระบายอากาศเพิ่มระบบการหมุนเวียนของอากาศช่วยระบายความร้อน รักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เรายังให้บริการรับปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบคูลลิ่งแอร์แบบครบวงจร ระบบระบายอากาศ คือ การถ่ายเทอากาศร้อนหรืออากาศเสียภายในห้องออกภายนอกห้อง และให้มีอากาศที่บริสุทธิ์กว่าเดิมเข้าไปแทนที่ บริษัทเรารับผลิตงาน ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดฝุ่น ระบบดูดฝุ่น ระบบดูดควัน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น มลพิษทางอากาศได้กระจายไปในพื้นที่กว้างขวาง ไม่เพียงแต่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่อื่นๆ และพื้นที่ทั่วประเทศและในงานอุตสาหกรรม การใช้ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิธีป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจาก สารมลพิษอากาศหรือสารไวไฟในอากาศ โดยระบายอากาศที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่ทำงานและนำอากาศ ที่สะอาดเข้ามาทดแทน การระบายอากาศถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องก้นอันตรายเท่านั้น เพราะสามารถใช้วิธีอื่นแทนได้ เช่นการลด ละเลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย นอกจากนี้บริษัทเรายังจำหน่าย พัดลมคูลลิ่งแอร์ เพื่อระบายความร้อนสามารถลดอุณหภูมิ จากอุณหภูมิปกติได้ 4-8 องศา ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากในการดูแลรักษา ใช้งานง่าย ประหยัดไฟได้มากกว่าการใช้แอร์ พัดลมคูลลิ่งแอร์ ให้ความเย็นแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมี ช่วยระบายความร้อนแบบไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ประหยัดไฟฟ้ากว่าเครื่องปรับอากาศมาก ให้ลมเย็นสดชื่นเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่มีละอองน้ำ ไม่ทำให้เปียกชื้น สามารถสร้างลมเย็นได้ตลอดเวลา และกรองฝุ่นละอองได้ เพื่ออากาศที่สะอาดและสดชื่น ดูแลบำรุงรักษาง่ายไม่ยุ่งยาก