logo JTM Coolrich

พัดลมดูดกลิ่น ระบบบำบัดกลิ่น ที่ได้ผลดีที่สุด หลักการ ดูดอากาศ เป่า กำจัด กลิ่น ที่ไม่ต้องการ ออกไป อย่างเร็ว ที่สุด

พัดลมดูดกลิ่น พัดลมดูดควัน ที่ได้รับการ ออกแบบ อย่างดี ต้อง ไม่ทำ ให้ กลิ่น หรือ ควัน นั้น แพร่กระจาย และ ดูดเข้าไป ใน ระบบ เพื่อทำ การบำบัด ก่อนปล่อย ออกในบริเวณที่ต้องการ

พัดลมดูดกลิ่น พัดลมดูดควัน  ที่ใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีการ ออกแบบ ให้เหมาะสม แต่ละ โรงงาน แต่ละ แผนก โดยเฉพาะ เพราะ กลิ่น ที่เกิด ขึ้นมา ไม่เพียงแต่ รบกวน การทำงาน ทำให้ ทำงาน ได้ ช้าลง ทำให้ เกิดความอ่อนเพลีย ในบางครั้ง กลิ่น ที่เกิดใน กระบวนการผลิต ก็เป็นอันตราย และ อาจจะ เกิด เป็นการ เสพติด ได้

พัดลมดูดอากาศ จะสามารถ ดูดกลิ่น ออกได้  ด้วย อาจจะ ทำได้ หลากหลาย รูปแบบ เช่น การ ติดตั้ง ระบบ ท่อดูดอากาศ เฉพาะจุด ติดตั้ง ใกล้ จุดที่ สร้างกลิ่น ออกมา อย่างทันที เพื่อ มิให้ กลิ่น ฟุ้งกระจาย ออกมา หลังจาก ที่มีการดูดกลิ่น เข้าไปแล้ว ท่อจะลำเลียง กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้ ไปยังจุดที่ บำบัด โดย ในระบบบำบัด จะมีทั้ง แผ่นกรอง ผงคาร์บอน ดูดกลิ่น หรือ ควัน ที่ไม่ต้องการ หรือ สารประกอบอื่นอื่น ตามการออกแบบ ก่อนจะปล่อย อากาศที่ผ่าน บำบัดแล้ว ออก มา สู่บรรยากาศ การออกแบบ ระบบบำบัดกลิ่น ที่สำคัญ ต้อง มีการ สำรวจ และ เก็บข้อมูล อย่างครบถ้วน เพื่อ ออกแบบ ระบบ ที่มีประสิทธิภาพ และ มั่นใจ ว่า กลิ่น ที่ ได้รับการบำบัด จะไม่ เป็น อันตราย หรือ รบกวน ในส่วนที่ปล่อย อากาศ ออกมา ในหลากหลาย อุตสาหรรม มีการ ใช้งาน อย่างมั่นใจ ใน การให้ บริการ จากเรา เช่น

โรงานอุตสาหกรรม ทำเฟอร์นิเจอร์ มีการ ใช้ การบำบัดกลิ่น เพื่อ กำจัด กลิ่น ของ สี และ ในขณะเดียวกัน ก็ มีการใช้ พัดลมดูดอากาศ เชื่อมต่อด้วย ถุงกรองฝุ่น  ด้วย เพื่อ กำจัด ฝุ่นไม้ จากการ ขัด เคลือบ หลังจากการ ติดตั้งเครื่อง บำบัดกลิ่น ทำให้ คนงาน สามารถทำงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ คุณภาพ การทำงาน ดีเยี่ยม และมีความสดชื่น จากการได้ รับ ออกซิเจน ที่เพียงพอ และ เป็น อากาศ ที่ สะอาดขึ้น

ระบบบำบัดกลิ่น

ผลิตภัณฑ์ของเรา

สาระน่ารู้