logo JTM Coolrich

ไม่ว่าฝุ่นมากแค่ไหน เรากำจัดได้หมด ด้วย พัดลมระบายอากาศ พร้อมถุงกรองฝุ่น แบบพิเศษ

ถุงกรองฝุ่น พร้อมติดตั้งเข้ากับ พัดลมระบายกาศ พัดลมดูดอากาศ หลากหลายชนิด

ถุงกรองฝุ่นคุณภาพสูง ถอดซักได้ ใช้งานได้อย่างยาวนาน พัฒนา ทั้งในด้านรูปแบบ ประสิทธิภาพการทำงาน และ ระบบกรองฝุ่น ดักจับฝุ่น อากาศผ่านออก บริสุทธ์ สูดลมหายใจได้เต็มปอด

ระบบกำจัดฝุ่น นิยมใช้แก้ปัญหาในด้านพื้นที่หรือบริเวณที่เกิดฝุ่นซึ่งวัสดุที่ใช้ทำผ้า กรองมีหลากหลายชนิด เช่น ทนกรด – ด่าง , ทนความร้อน , เคลือบสารกันความชื้น เป็นต้นการออกแบบตู้กรองฝุ่น Dust Collector ที่นิยมใช้กันและพบบ่อย ๆมี 2 ชนิดคือ
1. ชนิดลมซึมผ่าน
2. ชนิดลมยิง

โดยปัจจัยหลักของการออกแบบอุปกรณ์ชนิดนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนอากาศผ่านกับพื้นที่ผิวกรอง หรือที่เรียกว่า Air To Cloth Ratio ฝุ่นละอองในบรรยากาศ เป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญที่สุดในเมืองใหญ่ๆ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ฝุ่นละอองคือ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเกิดจากวัตถุที่ถูกทุบ ตี บด กระแทก จนแตกออกเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ เมื่อถูกกระแสลมพัดก็จะปลิวกระจายตัวอยู่ในอากาศ และตกลงสู่พื้น ซึ่งเวลาในการตกจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับน้ำหนักของอนุภาคฝุ่น

แหล่งกำเนิดของฝุ่นจะแสดงถึงคุณสมบัติความเป็นพิษของฝุ่นด้วย เช่น แอสเบสตอส ตะกั่ว ไฮโดรคาร์บอน กัมมันตรังสี ฝุ่นแบ่งตามขนาดเป็น 2 ส่วน คือ ฝุ่นขนาดใหญ่ และฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งเรียกว่า PM10 (ฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา) ฝุ่นระบบบำบัดฝุ่นละอองนอกจากจะทำให้เกิดอาการคายเคืองตาแล้ว ยังทำอันตรายต่อระบบหายใจ เมื่อเราสูดเอาอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าไป โดยอาการระคายเคืองนั้นจะเกิดขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของระบบทางเดินหายใจขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละออง โดยฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ร่างกายจะดักไว้ได้ที่ขนจมูก ส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กนั้นสามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบหายใจ ทำให้ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หรือมีการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอด ทำให้การทำงานของปอดเสื่อมลง จึงจำเป็นต้องมีระบบบำบัดฝุ่นเข้าช่วย ด้วยถุงดักจับฝุ่น โดยเฉพาะ

บริษัทเราเป็นผู้นำใน ด้านการตลาด และ เชี่ยวชาญในออกแบบ และ การผลิต ถุงกรองฝุ่น อุตสาหกรรม ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการและการขาย

ตัวอย่างการติตดั้ง ถุงกรองฝุ่น กับ พัดลมท่อ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

สาระน่ารู้