logo JTM Coolrich

โรงเรือน ระบบ EVAP เป็นระบบฟาร์มปิด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระบบ EVAP และระบบฟาร์มปิด ความเย็นที่ใช้พลังงานธรรมชาติ ประหยัดไฟ สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสำหรับ ห้างร้าน ศูนย์สรรพสินค้า โรงแรม ฟาร์มปศุสัตว์ ในหลากหลาย ความต้องการ

ระบบ EVAP (Evaporative Air Cooling System)นำมาทดแทน ระบบแอร์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินในการติดตั้ง ระบบแอร์ใหม่ได้หลาย เท่า และ ยังช่วยประหยัดค่าไฟ ได้อีก ไม่น้อยกว่า 80% สามารถ ควบคุม เรื่องความชื้น ให้เหมาะกับ ความต้องการ ในรูปแบบ การใช้งาน ที่ต่างๆ ได้

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่แนวโน้มค่าไฟฟ้าเริ่มสูงขึ้น ระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานธรรมชาติจะช่วยให้เจ้าของกิจการประหยัดไฟ 80% การใช้ EVAP หมายถึง ระบบทำความเย็นที่ใช้พลังงานธรรมชาติ ใช้การระเหยของน้ำช่วยในการทำความเย็น หลักการทำงานของ EVAP ก็คือ ปล่อยกระแสลม ไหลผ่านตัวกลางที่มีน้ำไหลผ่าน (cooling pad) และการที่อากาศซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าไหลผ่านน้ำจะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอ ซึ่งจะเป็นการดึงเอาความร้อนของอากาศออก ทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลง

จากหลักการอันนี้ทำให้มีการนำมาออกแบบใช้กับการทำโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชได้ โดยมีการติดตั้งแผงความเย็น (cooling pad) ที่ทำจากกระดาษอัดเคลือบน้ำยาชนิดพิเศษ ซึ่งกระดาษอัดชนิดน้ำได้มีการนำมาเรียงเป็นแท่งมีความหนาประมาณ 4-6 นิ้ว และวางเรียงให้มีพื้นที่ผิวมากที่สุดเพื่อให้มีโอกาสสัมผัสน้ำและอากาศที่ ไหลผ่านมากที่สุด อันจะเป็นการช่วยให้น้ำมีการระเหยได้มากนั่นเอง

มีพัดลมดูดเอาอากาศ ร้อน ภายใน เข้าสู่ air duct นำความร้อนออกจากห้อง ผ่านแผง cooling pad ทำให้อากาศเย็น แล้ว ปล่อยออกมา ทำให้ อากาศภายใน ห้อง มีอุณภูมิลดลง แตกต่างจาก ภายนอกได้ ถึง 3-5 องศาเซลเซียส ใช้พลังงานน้อย เทียบเท่าพัดลม 

บริษัทเราเป็นผู้จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งวางระบบระบบระบายอากาศ, คูลลิ่งแอร์,ระบบบำบัดฝุ่น, ระบบดูดฝุ่น, ระบบกำจัดฝุ่น, ระบบกำจัดกลิ่น, ระบบดูดควันเชื่อม และ ระบบ EVAP นอกจากประหยัดไฟได้ถึง 80% ยังให้อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เหมาะกับสถานที่มีคนจำนวนมาก เหมาะสำหรับ ห้างร้าน ศูนย์สรรพสินค้า โรงแรม ฟาร์มปศุสัตว์ Event และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

โรงเรือน EVAP เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ตามที่ตั้งไว้ได้

ยังสามารถป้องกันแมลงและสามารถควบคุมเรื่องความชื้น ให้เหมาะกับสิ่งต่างๆ ได้

ข้อดีของระบบฟาร์มปิด คือการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและป้องกันโรคระบาด ระบบระบบฟาร์ม ปิด หรือ อีแวป นับเป็นอีกก้าวในการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารป้อนครัวโลก โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เกิด ประโยชน์ สูงสุด ต่อเจ้าของ และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระบบ EVAP ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โรงเรือนระบบ EVAP

ผลิตภัณฑ์ของเรา

สาระน่ารู้