logo JTM Coolrich

ออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดฝุ่น, ระบบดูดฝุ่น, ระบบกำจัดฝุ่นแบบครบวงจร

ติดตั้งระบบบำบัดฝุ่น, ระบบดูดฝุ่น, ระบบกำจัดฝุ่น ประสิทธิภาพการทำงานและระบบกรองฝุ่นได้มาตรฐาน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบบำบัดฝุ่นโดยเฉพาะ มีช่างเทคนิคให้คำแนะนำ

บริษัทเรา มีระบบบำบัดฝุ่น, ระบบดูดฝุ่น, ระบบกำจัดฝุ่น แบบครบวงจร มี หลายแบบ หลายราคา ให้ลูกค้าได้เลือกสรร เพื่อให้เหมาะสมกับ การใช้งาน โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการพัฒนา ทั้งในด้านรูปแบบ ประสิทธิภาพการทำงาน และ ระบบกรองฝุ่น

ระบบกำจัดฝุ่น นิยมใช้แก้ปัญหาในด้านพื้นที่หรือบริเวณที่เกิดฝุ่นซึ่งวัสดุที่ใช้ทำผ้า กรองมีหลากหลายชนิด เช่น ทนกรด – ด่าง , ทนความร้อน , เคลือบสารกันความชื้น เป็นต้นการออกแบบตู้กรองฝุ่น Dust Collector ที่นิยมใช้กันและพบบ่อย ๆมี 2 ชนิดคือ
1. ชนิดลมซึมผ่าน
2. ชนิดลมยิง

โดยปัจจัยหลักของการออกแบบอุปกรณ์ชนิดนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนอากาศผ่านกับพื้นที่ผิวกรอง หรือที่เรียกว่า Air To Cloth Ratio ฝุ่นละอองในบรรยากาศ เป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญที่สุดในเมืองใหญ่ๆ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ฝุ่นละอองคือ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเกิดจากวัตถุที่ถูกทุบ ตี บด กระแทก จนแตกออกเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ เมื่อถูกกระแสลมพัดก็จะปลิวกระจายตัวอยู่ในอากาศ และตกลงสู่พื้น ซึ่งเวลาในการตกจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับน้ำหนักของอนุภาคฝุ่น

แหล่งกำเนิดของฝุ่นจะแสดงถึงคุณสมบัติความเป็นพิษของฝุ่นด้วย เช่น แอสเบสตอส ตะกั่ว ไฮโดรคาร์บอน กัมมันตรังสี ฝุ่นแบ่งตามขนาดเป็น 2 ส่วน คือ ฝุ่นขนาดใหญ่ และฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งเรียกว่า PM10 (ฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา) ฝุ่นระบบบำบัดฝุ่นละอองนอกจากจะทำให้เกิดอาการคายเคืองตาแล้ว ยังทำอันตรายต่อระบบหายใจ เมื่อเราสูดเอาอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าไป โดยอาการระคายเคืองนั้นจะเกิดขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของระบบทางเดินหายใจขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละออง โดยฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ร่างกายจะดักไว้ได้ที่ขนจมูก ส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กนั้นสามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบหายใจ ทำให้ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หรือมีการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอด ทำให้การทำงานของปอดเสื่อมลง จึงจำเป็นต้องมีระบบบำบัดฝุ่นเข้าช่วย

บริษัทเราเป็นผู้นำใน ด้านการตลาด และ เชี่ยวชาญในออกแบบ และ การผลิต ระบบดูดฝุ่น ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และมี ระบบกำจัดฝุ่น อย่างถูกวิธี รวมทั้งให้ บริการติดตั้งวาง ระบบระบายอากาศ,คูลลิ่งแอร์,และ ระบบ EVAP แบบครบวงจร เราบริการด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการและการขาย

ระบบกำจัดฝุ่น
ติดตั้งระบบบำบัดฝุ่น
ระบบดูดฝุ่น

ผลิตภัณฑ์ของเรา

สาระน่ารู้