logo JTM Coolrich
products

พัดลมฟาร์มขนาดเล็กแบบแขวน

พัดลมฟาร์ม สำหรับโรงเรือนแบบเปิดโล่ง ฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มผักสลัด น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย พัดลมฟาร์ม มีลักษณะพิเศษ เป็นการใช้งาน ระหว่าง ในร่ม และ ภายนอก มีการออกแบบให้ มีความทนทาน เป็นพิเศษ โดยตัวเครื่องรอบนอก ทำจาก เหล็กมีการชุบเคลือบสังกะสี หรือ สแตนเลส เพื่อเพิ่มความทนทาน ทนกับอากาศร้อน หรือ อากาศชื้น ซึ่งเป็นสภาวะอากาศเดียวกับภายใน ฟาร์ม และในขณะเดียวกัน ก็มีควบคุมให้น้ำหนัก เบา สามารถติดตั้งในที่สูง แนบติดกับผนังได้ หรือ ติดตั้งแบบแขวนได้ เลือกได้  2 แบบ ตามลักษณะการใช้งาน คือ       1.พัดลมฟาร์ม ตัวเล็ก ชนิดแขวนในโรงเรือน มีให้เลือก 2 ขนาด คือ 16″ และ 20″      2.พัดลมฟาร์มแบบสี่เหลี่ยม ชนิดติดกับผนัง มีให้เลือกหลายขนาด ขนาดใหญ่สุด … Read more

JTM Cool Rich ผู้เชี่ยวชาญ ระบบระบายอากาศ มือหนึ่ง

รู้หรือไม่ ระบบระบายอากาศที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สูงได้มากถึง 3 เท่า ในโรงงานอุตสาหกรรม คือ สถานที่ทำงาน ที่คนจำนวนมาก เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว รวมถึง การขับเคลื่อนของเครื่องจักร ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม การเคลื่อนที่ และ เคลื่อนไหว เหล่านี้ ทำให้ เกิดสภาวะ ฝุ่น ควัน ละออง ความชื้น และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กระจายใน สิ่งแวดล้อมของโรงงาน ก่อให้เกิด มลสภาวะ ที่ไม่ดีต่อร่างกาย ทำให้ เจ็บป่วยหรือสะสมทำใหเ้กิดโรคได้ง่าย สะสมนานไป ทำให้เคลื่อนที่ได้ช้าลง การติดตั้งระบบ ระบายอากาศ ที่ดี จาก JMT Cool Rich เราคำนึงถึง ผลสัมฤทธิ์ คือ อากาศที่สะอาด ภายใต้ งบประมาณที่ท่านสามารถรับได้ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 1 คือ อากาศสะอาด ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน … Read more